Free Helmet - XRAY 200

Terma & Syarat :

 1. Program ini di buka kepada pemilik motosikal MLE XRAY 200 baru sahaja yang berdaftar dari tarikh 15 May 2015 hingga 31 July 2015. Pemilk layak mendapat sebiji Topi Keledar Fly Racing Kinetic Block Out percuma. (Pemilik hendaklah memenuhi semua syarat kelayakan promosi ini yang telah ditetapkan oleh pihak MLE)
 2. Borang tuntutan yang diterima selepas 31 August 2015 tidak dilayani atau tidak layak dalam promosi ini.
 3. Penuntut mestilah pemilik asal motosikal. Penyemakan geran dan sistem E-daftar akan dijalankan untuk mengenal pasti tuntutan yang betul. Nama penuntut mesti sama dalam geran.
 4. Penghantaran topi keledar akan bermula dari 1 June 2015 sehingga 30 Sept. 2015. Borang tuntutan yang diterima oleh pihak MLE selepas jangka masa yang ditetapkan dan maklumat yang tidak lengkap tidak akan dilayani.
 5. Surat rasmi akan dihantar kepada pemilik yang ingin membuat tututan topi dengan sendiri di Xclub Malaysia (No.2, Jalan Rampai Maju 4, Taman Sri Rampai, 53300 Setapak, Kuala Lumpur)
 6. Topi percuma ini tidak boleh tukar wang tunai.
 7. Pihak MLE berhak untuk menambah atau meminda terma-terma & syarat pada bila-bila masa tanpa sebarang notis terlebih dahulu.
   

Cara-cara untuk membuat tuntutan adalah seperti berikut:

 1. Borang tuntutan boleh didapati daripada pengedar-pengedar MLE, laman web MLE (www.motorlegend.com.my) dan Facebook MLE (www.facebook.com/MLESupermoto)
 2. Semua maklumat didalam borong tuntutan mesti dilengkapi bersama dengan salinan geran untuk mempercepatkan proses tuntutan.
 3. Borang yang dilengkapi bersama geran asal perlu dikirim ke alamat di bawah atau email kepada marketing@motorlegend.com.my sebelum tarikh penamatan.

  Alamat surat menyurat:
  Motor Legend Enterprise Sdn Bhd
  64, Jalan Riang 21, Taman Gembira, Tampoi, 81200 JB, Johor.
  Emel : marketing@motorlegend.com.my
  Alamat Laman Web : www.motorlegend.com.my
  Alamat Laman FB : www.facebook.com/MLESupermoto